Březen 2013

PrestaShop - jak zprovoznit více funkcí WYSIWYG editoru CMS

10. března 2013 v 13:41 | hamil1 |  PrestaShop
Pro přidání obsahu na domovskou stránku slouží v PrestaShopu systém CMS (Content Nanagement System). Najdetete ho v Nastavení - CMS.


PrestaShop obsahuje WYSIWYG editor TinyMCE. Z nějakého důvodu je u CMS v základním nastavení značně omezený.


Pokud chcete zprovoznit použitelnější verzi s více funkcemi, například měnit velikost písma, je potřeba upravit parametry souboru form.tpl . Najdete ho na FTP serveru ve složce form, cesta je admin/themes/default/template/helpers/form . Pozor, vaše složka admin může být pojmenována jinak.


Před úpravami si nejprve pro každý případ uložte záložní kopii původního souboru form.tpl . Pokud se něco při editaci nepovede, vrátíte tento původní soubor zpět a vše funguje jako před změnami.
Nyní soubor form.tpl otevřete v textovém editoru. Můžete použít Poznámkový blok z Windows nebo například Notepad++, ve kterém je editace přehlednější. Najděte tyto řádky kódu:

theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull|cut,copy,paste,pastetext,pasteword,
|,search,replace,|,bullist,numlist,|,undo,redo",
theme_advanced_buttons2 : "link,unlink,anchor,image,cleanup,code,|,forecolor,backcolor,|,hr,removeformat,visualaid,|,charmap,media,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
theme_advanced_buttons3 : "",
theme_advanced_buttons4 : ""

V Notepad++ to vypadá takto:


a nahraďte je tímto kódem:

theme_advanced_buttons1 : "newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,
fontselect,fontsizeselect",
theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,
unlink,anchor,image,cleanup,help,code,,|,forecolor,backcolor",
theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,media,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
theme_advanced_buttons4 : "styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,pagebreak",

V Notepad++ :


Změny uložte a zde je výsledek:


Vyzkoušeno na PrestShop 1.5.2 . Informace jsem čerpal na fóru C4.